Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Nummer

Naam reserve

Stand

Mutaties 2022

Stand

Mutaties 2023

Stand

Mutaties 2024

Stand

Mutaties 2025

Stand

1-1-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2025

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

891400000

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

5.860

-

27

5.886

-

27

5.913

-

27

5.939

-

27

5.966

891400010

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

899000000

Reserve rekeningresultaat

1.426

-356

-

1.069

-356

-

713

-356

-

356

-356

-

-

899000000

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

899000000

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

24.505

-356

27

24.175

-356

27

23.845

-356

27

23.515

-356

27

23.185

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

853000000

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

72

-

36

108

-

36

144

-

36

180

-

36

216

853100010

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

242

-

22

264

-

22

285

-

22

307

-

22

329

854000000

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

855000010

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

105

-

-

105

-

-

105

-

-

105

-

-

105

855000020

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.523

-73

23

1.473

-73

22

1.423

-73

21

1.372

-73

21

1.320

872000000

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

900

-14

14

900

-14

14

900

-50

14

864

-49

13

828

892200000

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

617

-71

20

565

-18

20

568

-18

20

570

-18

20

573

896000000

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

14.452

-716

217

13.952

-744

209

13.418

-736

201

12.883

-728

193

12.348

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

17.917

-874

331

17.374

-847

323

16.849

-875

314

16.288

-867

305

15.726

Totaal 1. Reserves

42.422

-1.230

357

41.549

-1.204

349

40.695

-1.232

340

39.803

-1.223

331

38.911

Bedragen x € 1.000

Nummer

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2022

Stand

Mutaties 2023

Stand

Mutaties 2024

Stand

Mutaties 2025

Stand

1-1-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2025

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

800100000

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

4.576

-183

120

4.512

-183

120

4.449

-183

120

4.385

-183

120

4.322

800100010

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

896000010

Voorziening (voormalig) personeel

105

-91

-

15

-4

-

10

-

-

10

-

-

10

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

4.681

-274

120

4.527

-188

120

4.459

-183

120

4.395

-183

120

4.332

2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

872200000

Voorziening Riolering

2.455

-40

-

2.415

-214

-

2.201

-300

-

1.901

-396

-

1.505

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

2.455

-40

-

2.415

-214

-

2.201

-300

-

1.901

-396

-

1.505

2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

821000020

Voorziening onderhoud wegen

621

-972

1.023

672

-1.689

1.023

6

-902

1.023

128

-744

1.023

407

852000000

Voorziening gebouwen sport

210

-267

154

97

-190

154

60

-143

154

70

-173

154

50

861000010

Voorziening gebouwen welzijn

115

-152

90

54

-60

90

84

-103

90

71

-77

90

84

804000000

Voorziening gebouwen overig

345

-66

161

441

-216

161

386

-308

161

239

-274

161

126

883000000

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

1.291

-1.456

1.428

1.263

-2.155

1.428

536

-1.456

1.428

508

-1.268

1.428

668

Totaal 2. Voorzieningen

8.427

-1.771

1.548

8.205

-2.557

1.548

7.196

-1.940

1.548

6.804

-1.847

1.548

6.505

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45