Bijlagen

Kader subsidies

Kader subsidies

De gemeenteraad stelt het kader voor de subsidies vast in de begroting. Het college stelt het subsidieplafond vast. Hieronder is het kader van de subsidies aangegeven. De subsidies zijn ten opzichte van 2021 met een index van 1,6% verhoogd.

Omschrijving

Bedrag kader

subsidie

1.

Subsidies op grond van deelverordening

a.

Sport

273.357

b.

Amateurkunst

103.421

c.

Ouderbonden

63.770

d.

Vrouwenverenigingen

1.521

e.

Volksfeesten

10.039

f.

EHBO en AED

17.781

g.

Jeugd- en jongerenwerk

16.832

h.

Wijkraden

4.563

i.

Buurtverenigingen

406

j.

Musea

49.686

k.

Groene leefruimte

9.148

l.

Muziekonderwijs

94.257

m.

Overige organisaties

8.082

n.

Peuteropvang

150.253

Totaal subsidies deelverordening

803.116

2.

Subsidie uit begrotingsposten

Montessori College Nijmegen (schoolmaatschappelijk werk)

31.276

HAVO Notre Dames (school maatschappelijk werk)

5.680

Gemeente Nijmegen bijdrage Groesbeekse leerlingen

26.139

AOC Helicon, ROC

18.500

Scholen voor basisonderwijs

7.200

Zwem- en waterpolovereniging Groesbeek

21.801

St. MTB Gelderland Zuid

507

St. Zevenheuvelenloop

3.042

Centrum Run Groesbeek

2.535

Stichting Muzida

1.673

Stichting concertserie Beek

1.146

Stichting Kakatoe Leuth (Polderpop)

1.161

St. Kunstcommissie Millingen aan de Rijn

2.535

St. Millings Jaarboek

507

St. filmarchief Groesbeek

1.876

Gemeentelijke monumenten

58.500

Provinciale gemeentelijke monumenten

42.000

Molens

14.000

Vereniging voor Behoud Dorpsgezichten

507

Stg Monument en landschap

1.196

Heemkundekring De Duffelt Millingen

335

Stichting Heemkunde Berg en Dal

335

Stichting Van Ploeg tot Heiliglandstichting (heemkunde)

335

Heemkunde Groesbeek

335

Openbare bibliotheek

663.852

Lokale omroep

42.500

Onderhoud speeltuin Kros

2.535

St. Berg en Dals bloei burgerparticipatie

220

Platform Leuth Actief

1.622

Stichting Behoud Dierenweide

1.268

Dorpshuis De Bosduivel / 't Zaaltje HLS

2.535

SWOM (St. Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn)

50.000

St. Mentorschap Oost Nederland Gelderland (Groesbeek)

296

Seniorenraad Groesbeek

3.549

Wmo adviesgroep

3.650

Dorpshuis de Slenk/ sep de Horst

3.451

St. Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Groesbeek)

93.444

Steunpunt trefpunt de meent

2.028

Cooperatie verloskundigen Nijmegen eo (Millingen)

13.000

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

1.014

Forte Welzijn

880.881

Totaal subsidies uit begrotingsposten

2.008.966

3.

Totaal

2.812.082

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45