Home

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021 actueel

Begroting 2022

Verschil 2021/2022

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

14.149

-53.660

-39.511

12.441

-49.841

-37.400

2.111

Onze buurt

10.235

-24.446

-14.211

10.781

-24.726

-13.945

266

Onze gemeente

2.127

-8.216

-6.089

2.422

-8.226

-5.804

285

Ons geld

70.841

-6.124

64.718

72.621

-6.373

66.248

1.530

Overhead

0

-9.440

-9.440

0

-9.893

-9.893

-452

Saldo rekening baten en lasten

97.352

-101.885

-4.533

98.265

-99.059

-794

3.739

Toevoeging aan

-

-969

-969

-

-358

-358

611

Onttrekking aan

2.849

-

2.849

1.230

-

1.230

-1.619

Resultaat rekening baten en lasten

100.201

-102.855

-2.653

99.495

-99.417

78

2.731

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45