Welkom bij onze Programmabegroting 2022!

Hieronder kunt u zien wat u gemiddeld betaalt aan de gemeentelijke belastingen ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast is ook het landelijk gemiddelde aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45