Bijlagen

Formatie

Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie

Aantal personen

Loonsom

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Bestuur

Raad

23

25

-343.490

-353.001

B&W

5

5

-544.587

-551.108

Griffie

2,08

2,68

3

3

-189.723

-237.146

Uitkering gepens. weth.

31

31

-178.099

-183.495

Wachtgeld ex wethouders

-8.821

-

Subtotaal bestuur

2,08

2,68

62

64

-1.264.720

-1.324.749

Personeel

Directie

4,67

4,00

5

4

-614.325

-497.586

Team Sociaal Team

39,92

39,41

48

47

-3.018.679

-2.991.986

Team Ruimtelijke ontwikkeling

18,07

18,27

22

17

-1.591.510

-1.608.462

Team Maatschappelijke ontwikkeling

19,47

18,44

23

19

-1.653.853

-1.503.285

Team CCB

12,83

12,83

17

16

-819.461

-777.913

Team Informatie

17,45

17,14

21

21

-1.274.940

-1.267.364

Team P&O/Communicatie/Secr.

14,68

15,01

20

19

-1.132.450

-1.155.469

Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf

19,37

20,26

22

18

-1.473.228

-1.485.800

Team Buitendienst

16,49

16,59

19

17

-951.328

-913.036

Team Sport

7,54

7,54

11

11

-430.535

-423.378

Team Inkomen en Participatie

20,29

21,79

23

22

-1.468.477

-1.593.695

Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh.

25,30

25,29

33

32

-1.972.533

-2.050.428

Subtotaal personeel

216,08

216,58

264,00

243,00

-16.401.319

-16.268.404

Generatiepact

3,42

1,40

0

0

-97.465

-109.284

Flexibele schil

1,88

4,20

0

0

-138.754

-327.418

Subtotaal flexibele formatie

5,30

5,60

0,00

0,00

-236.219

-436.702

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

-17.000

-17.000

Flexibel belonen

-20.000

-20.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

-35.000

-35.000

Inhuur

-430.000

-437.000

Subtotaal overigen

0

0

0

0

-502.000

-509.000

Totale loonsom

223,46

224,85

326

307

-18.404.258

-18.538.855

Voor 2022 is de geraamde formatie 216,58 Fte (exclusief flexibele schil en generatiepact). Ten opzichte van de raming in 2021 (216,08 Fte) is dit 0,50 Fte meer. Deze stijging bestaat uit een aantal verschuivingen in de formatie. De grootste afwijking is bij Team Inkomen en Participatie en heeft te maken met consulenten voor statushouders. De 1 FTE extra formatie (Wonen-RO voor de woonagenda) is niet in deze tabel verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45